Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Kemaskini Pada: 7 Sept 2016
Versi 7.1.7c

Majlis Daerah Subis
Peti Surat 83
98150 Bekenu
Sarawak

No. Tel: 085-719018
No. Faks: 085-719527

Picture

Pensijilan 5S

online visitor Pelawat Di Talian 21
total visitor Jumlah Pelawat 72,952
Tiada Berita pada masa ini

VISI, MISI, MOTO & SLOGAN

Picture


VISI

"Local Authorities As Model Centres Of Community Advancement By 2020"MISI

"We Are Commited To Transform Local Authorities Through Good Governance And Effective Policy Formulation And Implementation To Enhance The Quality Of Life Of Community"


 

MOTO

Bersatu Berusaha Berbakti

"An Honour To Serve"SLOGAN

"Walking Extra Miles"Latar Belakang Majlis Daerah Subis

Picture

| Peta yang menujukkan kawasan Majlis Daerah Subis |

 

Picture

Bangunan Pejabat Majlis Daerah Subis |


Kawasan Majlis Daerah Subis meliputi lebih kurang 3,729.68 km². Pada hakikatnya kawasan Majlis Daerah Subis adalah sebahagian daripada kawasan Bahagian Miri dan dikelilingi oleh Laut China Selatan, Daerah Miri, Daerah Baram dan Bahagian Bintulu. Dengan lokasi ini juga maka persempadanan kuasa tempatan yang terlibat dengan Majlis Daerah Subis adalah dengan Majlis Bandaraya Miri, Majlis Daerah Marudi dan Lembaga Kemajuan Bintulu.

 

Meliputi kawasan Majlis Daerah Subis terdapat dua buah daerah kecil masing-masing dengan pusat pentadbiran sendiri iaitu pusat pentadbiran Daerah Kecil Sibuti dengan keluasan 842.47 km² dan pusat pentadbiran Daerah Kecil Niah-Suai yang meliputi keluasan 2, 887.21 km² yang berpusat di Pekan Sepupok, Niah. Terdapat tiga buah pekan perniagaan utama di Majlis Daerah Subis iaitu Pekan Bekenu-Sibuti, Sepupok-Niah dan Batu Niah.

 

Berdasarkan data Bancian Penduduk 1991, Majlis Daerah Subis mempunyai anggaran penduduk lebih kurang 39, 601 orang penduduk. Berasaskan kepada Banci Penduduk 2000 yang disesuaikan mengikut PBT Sarawak, 2008 Majlis Daerah Subis mempunyai anggaran penduduk lebih kurang 54,600 orang penduduk.  Angka ini meningkat dengan kelahiran baru serta penghijrahan pekerja-pekerja kepelbagaian pusat pekerjaan seiringan dengan pertumbuhan pesat ladang-ladang pertanian di Daerah Subis.


Perutusan Pengerusi

Perutusan Pengerusi
Selamat Sejahtera dan Selamat Melayari Laman Web Majlis Daerah Subis

 

Dalam mentadbir dan menguruskan kawasan di bawah bidangkuasa Majlis yang luas (3,729.68 km²) dengan system kependudukan yang bertaburan dan sumber (resources) Majlis yang terhad, sudah tentu timbul masalah dan kesukaran bagi pihak Majlis semasa melaksanakan tugas dan program pembangunan yang menyeluruh.  Justeru itu, perubahan dan pembaharuan harus dilaksanakan secara bersepadu dan berterusan yakni penambahbaikan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk khasnya pembayar cukai yang di bawah bidangkuasa Majlis. 

Salah satu daripadanya ialah mewujudkan Laman Web Majlis.  Melalui kemudahan ini, diharapkan supaya penyaluran maklumat dan jalinan komunikasi di antara orang awam dan Majlis dapat dipertingkatkan,  Selain itu, orang ramai juga dapat mengenali dan mengetahui dengan lebih mendalam fungsi, jenis perkhidmatan, kemudahan infrastruktur, rekreasi dan sukan yang disediakan serta aktiviti atau program yang diadakan oleh Majlis sepanjang tahun.  Bukan setakat itu sahaja, orang awam juga digalak memberi saranan, pandangan, ulasan dan juga teguran yang membina supaya pihak Majlis dapat memperbaiki kelemahan dan kepincangan yang dikenalpasti sekaligus dapat mengurangkan kemungkinan timbul pandangan negetif atau salah faham orang awam terhadap polisi atau tindakan Majlis. 

Oleh itu, saya mengingatkan pegawai dan kakitangan Majlis supaya  sentiasa peka terhadap keperluan penduduk dan juga maklumat yang disebarkan melalui internet selain menyemai semangat kerja berpasukan dan menghayati etika dalam perkhidmatan awam.  Bagi memastikan keyakinan dan kepercayaan orang awam terhadap Majlis sentiasa terpelihara, maka sikap mengutamakan tugas, displin dan intergriti diri perlu dijadikan pegangan oleh semua kakitangan.  Saya juga menyeru kepada orang awam supaya menanam rasa tanggungjawab terhadap infrastruktur dan kemudahan awam atau rekreasi yang disediakan disamping memastikan tahap kebersihan persekitaran berada di tahap yang terbaik. 

Akhir sekali, kita sama-sama mengimbas kembali untuk melihat kemajuan, kelemahan dan sumbangan kita di masa lalu dengan tujuan mencari iltizam dan menanam keazaman untuk merealisasikan visi dan misi Majlis.

 

Sekian, terima kasih.


HJH. SHARIFAH RAFIDAH BINTI WAN RAZALI

Pengerusi,

Majlis Daerah Subis.
Tiada Acara pada masa ini
Created with Tagul.com