Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

Kemaskini Pada: 16 Okt 2018
Versi 8.1.2
Keputusan Piagam Pelanggan v2
2017|2018|
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep


Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tahun 2018 
Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tahun 2018
    LAPORAN PENCAPAIAN DASAR & OBJEKTIF KUALITI
                           
MAJLIS DAERAH SUBIS
                           
Bil. Dasar & Objektif Kualiti Peratus Pencapaian (%)
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
2 Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
3 Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
4 “Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
5 Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
6 Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
7 Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
8 Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
9 Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
10 Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
11 Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
12 Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 22 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
13 Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa. 100 100 100 100 100 100 100 100 100      
14 Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang diluluskan siap dilaksanakan dalam tahun semasa. 100 100 100 100 100 100 100 100 100