Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
slide_5924f8f236a94.jpgslide_5924f8983a481.jpgslide_58d4b5297dbf6.jpg
Kemaskini Pada: 24 Jan 2018
Versi 8.0.3
Fungsi-fungsi MajlisFungsi-fungsi Majlis

Dasar Majlis Daerah Subis


Majlis Daerah Subis komited untuk menunaikan tanggungjawab dan memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan bagi mewujudkan sebuah Daerah yang Maju, Bersih dan Indah.


Bahagian Khidmat Pengurusan

Unit Kewangan

Bahagian Kesihatan  dan Perkhidmatan Bandar

Bahagian Kejuruteraan

Bahagian Penilaian dan Pengurusan Harta

Bahagian Penguatkuasaan

Bahagian Pembangunan KomunitiPERLAKSANAAN MS ISO 9001 : 2015

 

DASAR KUALITI

Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam dan Pihak Berkuasa Tempatan komited ke arah memberikan perkhidmatan asas yang berkualiti secara profesional selaras dengan objektif untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Dasar ini dapat dicapai melalui :

 

 1. Penambahbaikan perkhidmatan asas secara berterusan dalam bidang kuasa selaras dengan dasar-dasar serta matlamat Kerajaan.
 2. Mematuhi kehendak standard Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008).
 3. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif.
 4. Meningkatkan sumber manusia yang berkualiti dan kompeten.

 

SKOP PERLAKSANAAN

Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam dan Pihak Berkuasa Tempatan komited ke arah memberikan perkhidmatan asas yang berkualiti secara profesional selaras dengan objektif untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

PENGURUSAN SISA-SISA PEPEJAL.

 

 1. Menerima permohonan dan mengenalpasti kawasan.
 2. Kutipan.
 3. Pelupusan.
 4. Sebutharga / Tender Perkhidmatan Sisa Pepejal.

 

KAWALAN BANGUNAN.

 

 1. Penerimaan Pelan Bangunan dan Kelulusan Pelan Bangunan.
 2. Proses kelulusan permit kerja sementara / permulaan awal.
 3. Proses Pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki.

 

PERKHIDMATAN PINJAMAN BUKU

 

 1. Pinjaman Buku Biasa.
 2. Pemulangan Buku.
 3. Pinjaman Buku secara berkelompok.

 

PENILAIAN DAN PENGKADARAN

 

 1. Ukur Periksa Pegangan Berkadar.
 2. Notis Pindaan Senarai Nilaian.
 3. Mencetak Bil Cukai Taksiran.

 

PERLESENAN

 

 1. Menerima Permohonan Lesen.
 2. Pemeriksaan Premis.
 3. Pengeluaran Sijil Lesen.
 4. Pembaharuan Lesen.